english      deutsch       polski                                 / home / o stronie / porozumienie WŁW / kontakt  / WŁW on line /   

 


   
     


      

                                       WIELKI  ŁUK  WARTY   
 
 autor zdjęcia: Krzysztof Gara montaż Krzysztof Deroń   

Strona główna                          Miasto i Gmina Działoszyn / Gmina Konopnica  / Gmina Osjaków / Gmina Pątnów / Gmina Wierzchlas   
    


Projekt „Zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych wokół  Strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


POROZUMIENIE WŁW

     
 O porozumieniu
     


 Gminy
 porozumienia
     
 Projekt  strategii
     
 Aktualności

 FOTOGALERIA
 Galeria
 Krzysztofa Gary
     
 Foto Konkurs
     
 Portrety WŁW

KONKURSY

 Stwórz logo WŁW
     
 Agroturystyczny
     
 Fotograficzny


 Nowy produkt 
 turystyczny
 

 Produkt 
 turystyczny WŁW

RÓŻNOŚCI Współtwórz   
 ten serwis
     
 Kontakt
     
 WŁW on line
     
   Linkownia
     
   Pobieralnia

OFERTY PRACY WŁW

 
  Dla pracodawców
     
  Dla poszukujących
     
     

 WKRÓTCE

     
  Baza Noclegowa
     
  Baza Gastronomiczna
     


 
O Wielkim Łuku
 

 
Mapka 
    Wielkiego   
    Łuku Warty
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 14 XI 2008 odbył się wyjazd studyjny
Jednym z elementów naszego projektu była wizyta studyjna celem zapoznania się z najlepszymi praktykami, które moglibyśmy zastosować na naszym terenie. Wizyta ta miała za zadanie pokazać liderom społeczności lokalnych, że można wykorzystać walory przyrodnicze, nawet chronione do rozwoju, do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jak wynikało z analizy ankiet i rozmów prowadzonych w czasie warsztatów, brak wiary w możliwość realizacji przedstawianych w Strategii projektów była najczęściej podnoszonym argumentem. To z kolei wiązało się z poczuciem nadmiernego ryzyka w inwestowanie w regionie. Aby przełamać ten stereotyp myślenia postanowiliśmy zawieść przedstawicieli biznesu i samorządu w miejsce gdzie podobny projekt udał się i to nie akurat w najbardziej znanych turystycznie regionach.
Po konferencji ewaluacyjnej nasz wybór padł na jaskinie położone w gminie Wielka Wieś nieopodal Krakowa. Są one dzierżawione przez właściciela firmy turystycznej "Gacek" z Krakowa. Oferowane są w nich różne produkty turystyczne od zwykłego zwiedzania po organizację imprez "jaskiniowych".
Rozpoczęliśmy od zwiedzania Jaskini Nietoperzowej, przewodnik oprowadził nas po całej trasie bardzo fachowo omawiając wszelkie atrakcje i odpowiadając na liczne pytania. 

Następnie podjechaliśmy do Jaskini Wierzchowskiej gdzie czekał już na nas właściciel firmy "Gacek", pan Jerzy Roszkiewicz.
Pierwszym etapem było zapoznanie się z produktami turystycznymi, zwiedzaliśmy jaskinię pod takim właśnie kątem. Pan Roszkiewicz omawiał wszystkie możliwe produkty takie jak atrakcje dla dzieci, młodzieży, trasy zwykłe, kwalifikowane i produkty specjalne takie jak imprezy typu "Andrzejki", studniówki czy bale w jaskini.

Pan Jerzy Roszkiewicz oprowadza po jaskini

Właściciel odpowiadał na liczne pytania, ogromne wrażenie wywarła informacja, że eksploatacja jaskiń nie wpływa negatywnie na zimujące tu nietoperze w tym bardzo rzadkie gatunki z "czerwonej listy" co potwierdzają badania chiropterologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Po wyjściu z jaskini jadąc do miejsca gdzie mieliśmy odbyć dyskusję z właścicielem firmy, mijaliśmy gospodarstwa agroturystyczne, które powstały spontanicznie do obsługi ruchu turystycznego wygenerowanego przez zwiedzających jaskinie.

W ośrodku konferencyjno - hotelowym dalej uczestnicy wizyty zasypywali właściciela "Gacka" pytaniami. Dyskusja trwała ponad dwie godziny. 

Podczas drogi powrotnej uczestnicy wizyty dzielili się wrażeniami. Dominowało przekonanie, że można i trzeba doświadczenia z którymi się zapoznali przenieść na teren Wielkiego Łuku Warty. 

Wizyta studyjna spełniła swoje zadanie, większość jej uczestników uwierzyła, że walory przyrodnicze też mogą być tym "czymś" wokół czego można budować produkt turystyczny przyciągający turystów i generujący dochody.


 25 X ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA WŁW W ZAŁĘCZU WIELKIM

W sobotę 25.10.2008 w ośrodku harcerskim „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnych wokół Strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty” i będąca jednocześnie przeglądem rocznych już prac nad strategia Wielkiego Łuku Warty. 
Na spotkanie przybyło wielu Gości min. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, Uniwersytetu Łódzkiego, samorządowcy z gmin porozumienia, przedstawiciele Lasów Państwowych i Dyrekcji Sieradzkich Parków Krajobrazowych.

 

        ZOBACZ WIĘCEJ >>>

 
DOŻYNKI W MIERZYCACH W GMINIE WIERZCHLAS
W Niedzielę 14 września w miejscowości Mierzyce w gminie Wierzchlas odbyły się dożynki, które jednocześnie kończyły nasz cykl warsztatów. Pomimo złej pogody na boisku w Mierzycach licznie stawili się mieszkańcy gminy Wierzchlas. A wszystkim czas umilała muzyka zespołów ludowych i dziecięcych. W finale koncertu, który był główną atrakcją tegorocznego święta plonów wystąpił młody zespół rockowy z Mierzyc.  

Wniesienie wieńcy

                      Poczet sztandarowy

Dary od zespołu dziecięcego dla Władz Gminy


       Zespół ludowy na dożynkowej scenie 

Nasze stoisko w MierzycachDOŻYNKI I NASZE WARSZTATY W OSJAKOWIE

 

7 września w Osjakowie odbyły się powiatowe dożynki. Wielu osóbi odwiedziło święto plonów. Wśród zaproszonych gości znalazły się dostojnicy z urzędów centralnych i wojewódzkich. Wszystkie gminy tradycyjnie zaprezentowały swoje wieńce, a publiczności przygrywały ludowe zespoły. Na ustawionych stoiskach można było spróbować dobroci jakie zostały wyprodukowane tego roku.

 

Nasze Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem

 

Tradycyjnie odwiedzili nas cykliści 
z sekcji "Relaks" z Wielunia
 

JARMARK WOJEWÓDZKI
Piotrkowska zamieniła się w wieli jarmark, 5 września rozpoczął się kolejny Jarmark Wojewódzki. Głównym jego celem jest promocja regionu oraz budowanie tożsamości regionalnej. Także popularyzacja kultury oraz propagowanie dziedzictwa przyrodniczego naszego województwa.

Na V Jarmarku Wojewódzkim pojawiło się ponad 120 stoisk promocyjnych (o ponad 30 więcej niż w zeszłym roku), 87 wystawców, 76 przedstawicieli z 6 województw. Wszystkie stoiska są ujednolicone a o ich ostatecznym wyglądzie decyduje pomysłowość wystawców.

Nie mogło nas tam zabraknąć, prezentujemy fotorelację z pierwszego dnia imprezy. 


Gminy porozumienia wraz z Lokalna Grupą Działania " Jurajska Kraina Warty" prezentowały swoje atrakcje i zachęcały turystów do odwiedzin.


 

Krzysztof Goclik - Portret i Pejzaż
W czasie Dożynek w Grębieniu swoje prace prezentował Krzysztof Goclik artysta z Pątnowa, a ściślej mówiąc z leżącego w gminie Pątnów Bieńca. 

Pan Krzysztof portretuje mieszkańców gminy oraz piękno okolicznych wsi i lasów. W jego naturalne pejzaże wplecione są często zwierzęta, które jak widać stają się pasją autora.

Galerię pana Krzysztofa odwiedziło wiele zainteresowanych jego twórczością osób. 

Warto także dodać, że Pan Krzysztof oprócz malarstwa uprawia także muzykę. W trakcie rozmowy zdradził nam, że obecnie tworzy muzykę do poezji miejscowych poetów.Portret dziewczynki - kolekcja prywatna
 

 


 

DOŻYNKI W GRĘBIENIU - GMINA PĄTNÓW
 
Było nam bardzo miło gościć na dożynkach w Grębieniu w gminie Pątnów. Podczas jubileuszu 85-lecia OSP w Grębieniu razem z mieszkańcami gminy wysłuchaliśmy licznych występów, min. obchodzącego swój jubileusz 20-lecia zespół folklorystyczny z Popowic. Jak zwykle nasz namiot odwiedziło wielu zacnych gości. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że nowe kontakty zaowocują ważnymi uwagami do tworzonej strategii a prowadzone rozmowy staną się początkiem szerokiej dyskusji na temat przyszłości naszego regionu. 

W Grębieniu nasze stanowisko odwiedziła Sekcja Cyklistów "Relaks" przy Towarzystwie Przyjaciół Wielunia (na zdjęciu powyżej).

ZOBACZ WIĘCEJ >>>       

 
na naszym stoisku

 

Główna scena


Czekamy na wypełnione ankiety, które rozdawaliśmy w czasie imprezy.

 


 

FOTORELACJA Z DOŻYNEK W TRĘBACZEWIE - GMINA DZIAŁOSZYN


                  ZOBACZ WIĘCEJ >>>>

 


 

       Warsztaty, rzymskie rydwany i średniowieczne życie w czasie
       II Europejskiego Święta Bursztynu do Konopnicy
W niedzielę 10.08.2008 w Konopnicy odbyły się obchody II Europejskiego Święta Bursztynu. Podczas tego święta mieszkańcy i licznie przybyli turyści mieli okazję poznać inscenizowane życie średniowiecza, zobaczyć najazd rzymskiego wojska, przypatrzeć się jak wyglądał handel niewolnikami oraz obejrzeć wyścig rydwanów. 


Gospodarze zaprosili także ekipę ratownictwa wodnego, która prowadziła spływy łodziami dla zgromadzonych licznie gości, a dla chcących Dobra wróżka udzielała porad w sprawach życiowych.

 • My również tradycyjnie gościliśmy z naszym namiotem, prowadząc warsztaty i konsultacje społeczne na temat projektu strategii dla Wielkiego Łuku Warty. Bardzo nas ucieszyło olbrzymie zainteresowanie naszym programem wspólnego działania dla pięciu gmin dorzecza naszej rzeki. 


 • Wśród licznych gości odwiedzających nasze stanowisko w Konopnicy nie zabrakło oczywiście włodarzy z Działoszyna i Osjakowa oraz gospodarza święta bursztynu w osobie burmistrza Wacława Szumigaja.


 • Lokalna społeczność licznie odwiedzająca nasze stanowisko zapoznawała się z ideą wspólnego tworzenia regionu Wielkiego Łuku Warty. Wielu z naszych gości zdecydowało się na wzięcie naszej ankiety i wypełnienie jej.

 


Wielki Łuk Warty – potencjał turystyczny

Pięć gmin leżących wzdłuż doliny Warty tj. Działoszyn, Pątnów, Wierzchlas, Osjaków i Konopnica zawiązało porozumienie celem wspólnego opracowania strategii rozwoju i jej realizacji.

Punktem wyjścia do opracowania kierunków rozwoju jest bogactwo przyrodnicze obszaru wpisane w tereny NATURA 2000 oraz Załęczański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. 

     Czytaj więcej (dokument Worda w formacie doc)  >>>

 


Nad Wartą fot. Krzysztof GaryFeel, Róże Europy i Europa naszych warsztatów

W dniach 18 - 20 lipca odbyły się Dni Działoszyna, coroczne święto miasta i gminy Działoszyn. Mieliśmy okazję uczestniczyć w tym fantastycznym wydarzeniu prowadząc cykl warsztatów dla społeczności lokalnej, propagując ideę zrównoważonego rozwoju Wielkiego Łuku Warty oraz prowadząc konsultację z mieszkańcami na temat wspólnej strategii dla gmin zakola naszej rzeki.

Święto miasta było uwieńczone koncertem dwóch gwiazd, zespołów Róże Europy i Feel. 

Relację z tego wydarzenia znajdziesz tutaj >>>

Zobacz również galerię z koncertu zespołu FeelRóże Europy fot Krzysztof Deroń


Zespół Feel fot. Krzysztof Deroń

Zobacz również
 fotorelację
 z warsztatówFotorelacja z naszych warsztatów
zobacz więcej zdjęć >>>

 WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW 

    WIELKIEGO ŁUKU WARTY

 •  

 • Gminy porozumienia Wielkiego Łuku Warty 
  zapraszają wszystkich mieszkańców regionu 
  na cykl warsztatów pt.:

 

 


 Rzeka Warta fot. Marcin Pinkos


 • "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych lokalnych dla zrównoważonego rozwoju turystyki",


 • "Możliwości alternatywnych rodzajów działalności gospodarczej na terenie realizowanej 
   Strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty",


 • "Świadomość ekologiczna a zrównoważony rozwój, rolnictwo ekologiczne i biodynamiczne",


 • "Turystyka i jej trendy, produkt turystyczny, regionalny jako jeden z głównych filarów rozwoju
    gospodarczego regionu”,


 • "Internet - możliwości pozyskiwania informacji dla siebie i swojego biznesu",


 • "Prezentacja założeń strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty".

 •  

Warsztaty odbędą się w dniach:

                   - Gmina Działoszyn – 19.07.2008 r. podczas XVI Dni Działoszyna
- Gmina Konopnica – 10.08.2008 r. podczas dożynek
- Gmina Pątnów – 31.08.2008 r. podczas dożynek     
- Gmina Osjaków – 07.09.2008 r. podczas dożynek   
 - Gmina Wierzchlas – 14.09.2008 r. podczas dożynek


G O R Ą C O    Z A P R A S Z A M Y   D O    U D Z I A Ł U

 


 

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE 2008 fot. Krzysztof Gara


Jeżeli jesteś właścicielem gospodarstwa agroturystycznego:

Weź udział w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne2008, ogłoszonego w ramach projektu . Nagrodą będzie promocja twojego gospodarstwa.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz tutaj

 


 

 

 

 


 

Porozumienie Gmin Wielkiego Łuku Warty ogłasza konkurs na Nowy Produkt Turystyczny

Masz pomysły, jesteś kreatywną osobą, weź udział w konkursie na nowy produkt turystyczny Wielkiego Łuku Warty. 

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj


Przeprawa przez Wartę fot. Krzysztof GaraUwaga! Jeżeli interesuje cię los społeczności, w której żyjesz - przeczytaj to koniecznie:


Porozumienie gmin Wielkiego Łuku Warty zostało zawarte w celu sporządzenia wspólnej Strategii działania. Strategia ma za zadanie poszukiwanie nowych możliwości rozwoju naszego regionu, w oparciu o lokalne możliwości oraz aktywną współpracę mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i władz samorządowych, w działaniach mających na celu realizację potrzeb lokalnych społeczności.
Chcemy razem  z państwem występować o środki z programów pomocowych Unii Europejskiej. Chcemy tez wspólnie opracować ostateczną wersję Strategii Zrównoważonego Zagospodarowania Wielkiego Łuku Warty.

W tym celu przygotowaliśmy ankietę, która pomoże nam zrozumieć problemy, których opracowanie rozwiązań przyniosłoby korzyści dla całej społeczności Wielkiego Łuku Warty. 

Pobierz ankietę w formacie Word i odpowiedz nam na pytania zastępując miejsca kropek i prostokątów własnymi odpowiedziami, a natępnie przyślij ją na email info@wielkilukwarty.pl  

           Tutaj można pobrać ankietę  (9,5 MB) >>>>


 
Wielki Łuk Warty to doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu i rekreacji. fot. Krzysztof Gara

 

PROMUJ REGION WIELKIEGO ŁUKU WARTY - PROMUJ SWÓJ PRODUKT TURYSTYCZNY

Wszyscy, którzy pracują w obrębie szeroko pojętego zjawiska turystyki i działają na terenie pięciu gmin Wielkiego Łuku Warty mogą wziąć udział w konkursie, który jest częścią niniejszego projektu. Zadaniem tego konkursu jest między innymi wyłonienie najciekawszego produktu z zakresu turystyki w Zakolu Warty. Osoby i instytucje biorące udział w tym konkursie, będą miały dostęp do bezpłatnej promocji swojego produktu. 

       zobacz więcej >>>

 

 
 


WSPÓŁTWÓRZ Z NAMI SERWIS:

  Masz ciekawe doświadczenia związane z wielkim Łukiem Warty, a może żyjesz, 
  pracujesz lub się uczysz w jednej z pięciu gmin porozumienia WŁW? Podziel się z nami 
  własnymi doświadczeniami, opiniami. Możesz współtworzyć  z nami ten serwis. 

  zobacz więcej >>> 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   www.efs.gov.pl

 Miasto i Gmina Działoszyn/Gmina Konopnica /Gmina Osjaków/Gmina Pątnów/Gmina Wierzchlas

 
   


Nasze adresy www:  www.wielkilukwarty.pl oraz  www.wielki-luk-warty.pl 

Copyright Porozumienie Gmin Wielkiego Łuku Warty 2008                          Webdesign Krzysztof Deroń